Komianos's Blog

Από το Κοπανάκι Μεσσηνίας Πολιτιστικά Δρώμενα.

Αποτελέσματα Πανελλαδικών 2015: Το μεσημέρι της Τρίτης οι βαθμοί 08:24 | 22/06/2015

 

Αποτελέσματα Πανελλαδικών 2015: Το μεσημέρι της Τρίτης οι βαθμοί
08:24 | 22/06/2015

ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝΤελειώνει η αγωνία των φετινών υποψηφίων των πανελλαδικών αφού, όπως έχει γράψει το news.gr, οι βαθμοί των πανελλαδικών θα ανακοινωθούν την Τρίτη 23 Ιουνίου γεγονός που επιβεβαιώνεται και από εγκύκλιο του Υπουργείου που αναφέρει
«Την Τρίτη το πρωί, οι Διευθυντές Δ.Ε. θα παραδώσουν αμέσως στα Λύκειά τους τα ανάλογα δέματα, ώστε το μεσημέρι της Τρίτης 23-6-2015 οι βαθμοί να αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ» . Ήδη τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας εργάζονται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.
Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο σχολικό έτος όπου πάλι γινόταν αναφορά για ανάρτηση των βαθμολογιών το μεσημέρι, το Υπουργείο γνωστοποιούσε ότι όλοι οι υποψήφιοι και των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (ομάδες Α΄ και Β΄) θα μπορούν, μετά τις 13:00 μ.μ. της Τρίτης, να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις φετινές πανελλαδικές κάνει γνωστό ότι το τελικό πακετάρισμα-δεματοποίηση των αποκομμάτων μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής 21-6-2015, ώστε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22-6-2015 να ξεκινήσει η διακίνηση από τα ΕΛΤΑ. (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Επαναληπτικές και Κρήτη).

Η αποστολή- διακίνηση θα ξεκινήσει από τα Β.Κ. νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22-6-2015, ώστε τα δέματα να έχουν φτάσει στις Διευθύνσεις την Τρίτη 23-6-2015. Πιθανόν να υπάρξουν κάποιες ώρες καθυστέρησης στις νησιωτικές περιοχές.

Τρίτη πρωί θα παραδοθούν στα Λύκεια οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες

Την Τρίτη το πρωί, οι Διευθυντές Δ.Ε. θα παραδώσουν αμέσως στα Λύκειά τους τα ανάλογα δέματα, ώστε το μεσημέρι της Τρίτης 23-6-2015 οι βαθμοί να αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ. Ιδιαίτερη προσοχή να αποδοθεί σε περιπτώσεις Λυκείων που είχαν υποψηφίους στα μαθήματα της Χημείας-Βιοχημείας και Ηλεκτρολογίας ή/και στις επαναληπτικές, καθώς γι αυτά τα Λύκεια πιθανόν να υπάρξει διπλή αποστολή αποκομμάτων και από άλλο Β.Κ.
Να μην κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα πριν την Τρίτη το μεσημέρι

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, δηλαδή πριν την Τρίτη το μεσημέρι.
Χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης

Οι βεβαιώσεις πρόσβασης στους αποφοίτους της Γ΄ Ημερήσιων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), της Δ΄ Εσπερινών Λυκείων και εσπερινών ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και σε όσους κατόχους απολυτηρίου επανεξετάστηκαν φέτος στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΟΠΑΙΘ, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων, μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).

Οι καταστάσεις αυτές προγραμματίζεται να έχουν παραληφθεί από τα ΓΕΛ μέχρι και τις 26 Ιουνίου και από τα ΕΠΑΛ (για την ομάδα Β΄) λίγο αργότερα και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβετε μαζί με τις καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο,εκτός αν υπάγονται σε εξαιρέσεις (φοίτηση μόνο στην τελευταία τάξη) οπότε εκτός της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλεται κατά περίπτωση και:
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά τους ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφησαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι για όσους αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), από το σχολικό έτος 2012-3 και εφεξής, ως πλήρης φοίτηση εννοείται η φοίτηση από την έναρξη ως και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επίσης για τους μαθητές ξένου σχολείου, που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού κατέθεσαν το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Ειδικά οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

Χρονικός προγραμματισμός της διακίνησης – εξαιρέσεις

Όλα τα Β.Κ. θα παραδώσουν τα δέματα στο ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ή σε εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δ.Ε. (ΜΟΝΟ για Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία) το πρωί της Δευτέρας 22-6-2015 (ώρες παραλαβής 07.00 ως 11.00), ώστε να μεταφερθούν στις Δ/νσεις Δ.Ε. το πρωί της Τρίτης 23-6-2015 (ώρες παράδοσης 08.00 ως 12.00).

Όσα Β.Κ. βαθμολόγησαν γραπτά της Αττικής θα παραδώσουν τα δέματα στο ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ επίσης το πρωί της Δευτέρας 22-6-2015 (ώρες παραλαβής 07.00 ως 11.00) ώστε να μεταφερθούν έγκαιρα στο Γαλάτσι Αττικής (3ο & 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου).

Εξαίρεση αποτελούν τα 2 Β.Κ. της Κρήτης που θα παραδώσουν όλα τα δέματα (και για την Αττική και οτιδήποτε άλλο) το πρωί της Κυριακής 21-6-2015.

Επίσης, εξαίρεση αποτελούν τα 2 Β.Κ. των επαναληπτικών εξετάσεων που θα παραδώσουν τα δέματα των επαναληπτικών εξετάσεων στα ΕΛΤΑ, το πρωί της Κυριακής 21-6-2015.

Τα δέματα ΜΟΝΟ των (2) δύο Δ/νσεων Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και Αχαΐας θα διακινηθούν με εκπρόσωπο των Δ/νσεων, κατόπιν συνεννόησης των προέδρων των ΕΕΔΔΕ και των προέδρων των Β.Κ., με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι τα δέματα θα έχουν φτάσει με ασφάλεια στις αντίστοιχες Δ/νσεις το αργότερο το πρωί της Τρίτης 23-6-2015 ως τις 11.00 π.μ. Εννοείται ότι αυτά τα δέματα αφορούν μόνο τα κύρια πακέτα, δηλαδή όχι τα τυχόν πακέτα της Δ/νσης Δ.Ε. από ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. Αυτά τα πακέτα θα διακινηθούν προς όλες τις Δ/νσεις με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ με πιθανή καθυστέρηση λίγων ωρών.
Γενικά για τη διακίνηση

Τα δέματα θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (χωρίς δεύτερο αντίγραφο για τη Δ/νση Δ.Ε.), θα είναι πακεταρισμένα ανά Λύκειο και σε τελική συσκευασία ανά Δ/νση Δ.Ε. Τα τελικά δέματα δεν πρέπει να είναι βαρύτερα από 25 κιλά το καθένα, ώστε να μην θεωρούνται υπέρβαρα για τυχόν μεταφορά με αεροπλάνο.
Σε κάθε τελική συσκευασία θα αναγράφεται η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση προορισμού, δηλαδή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε……………., οδός……..αριθμός…..ΤΚ………. Γι αυτό το λόγο οι πρόεδροι των Β.Κ. πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ.Ε. προορισμού για να εξακριβώσουν την ταχυδρομική διεύθυνση.

Όλα τα δέματα θα παραλαμβάνονται με voucher (Σ.Υ.Δ.Ε.Τ.Α.).

ΜΟΝΟ τα μεγάλα πακέτα προς το Γαλάτσι Αττικής, δηλαδή όλα τα γραπτά της Αττικής που είχαν αποσταλεί από την Χαλκηδόνα Αττικής, θα διακινηθούν με πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής μέσα στους ειδικούς σάκους των ΕΛΤΑ.
Αντίθετα τα γραπτά των Επαναληπτικών προς το Γαλάτσι Αττικής και τα επιπλέον γραπτά της Βιοχημείας και Ηλεκτρολογίας προς το Γαλάτσι Αττικής θα παραλαμβάνονται με voucher(Σ.Υ.Δ.Ε.Τ.Α.).

Η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση για το Γαλάτσι Αττικής είναι : 3ο & 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Δρυόπιδος 7, Γαλάτσι – 11147.

Επισημαίνεται ότι από τα 2 Β.Κ. Μαγνησίας (48ο) και Αχαΐας (41ο) θα συσκευαστούν και θα αποσταλούν επιπλέον δέματα (λόγω των γραπτών Ηλεκτρολογίας και Βιοχημείας). Τα δέματα προς τις Δ/νσεις Δ.Ε. (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ) θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις πακεταρισμένα ανά Λύκειο συσκευασμένα ανά Δ/νση Δ.Ε. Από το 48ο Β.Κ. και το 41ο Β.Κ. τα γραπτά της Αττικής της Ηλεκτρολογίας και Βιοχημείας θα διακινηθούν προς το Γαλάτσι Αττικής, σε ξεχωριστά δέματα ανά Δ/νση Δ.Ε. με voucher.

Αντίστοιχα, από τα 2 Β.Κ., το 32ο Α΄ Αθήνας και το 53ο Δυτ. Θεσ/νίκης, τα οποία βαθμολόγησαν τα γραπτά των επαναληπτικών εξετάσεων θα συσκευαστούν και θα αποσταλούν επιπλέον δέματα προς όλες τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. Τα δέματα προς τις Δ/νσεις Δ.Ε (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις. Τα πακέτα των επαναληπτικών εξετάσεων θα παραδοθούν στα ΕΛΤΑ κατ΄ εξαίρεση το πρωί της Κυριακής 21-6-2015 όλα με voucher και όχι με πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, ακόμα και αν προορίζονται για Γαλάτσι Αττικής.

Η όλη διακίνηση θα γίνει με χρέωση του κωδικού 00102100113980.

Επειδή η διακίνηση προς το Γαλάτσι Αττικής θα είναι μαζική και ο όγκος των αποστολών μεγάλος, παρακαλούνται οι κκ. Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ της Αττικής σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής να φροντίσουν για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

Οδηγίες για τους διευθυντές διευθύνσεων και λυκείων

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. στους οποίους κοινοποιούμε το έγγραφο αυτό, σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, παρακαλούνται να παραδώσουν τα αποκόμματα, και τις καταστάσεις στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) περιοχής ευθύνης τους την Τρίτη το πρωί, αμέσως μόλις παραλάβουν τα δέματα. Οι Δ/ντές Δ.Ε. πρέπει να έχουν πρώτα βεβαιωθεί ότι παρέλαβαν ΟΛΑ τα δέματα, δηλαδή και δέματα που τυχόν περιμένουν με βαθμούς ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ή/και ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ενδεχομένως και με διαφορετικές αποστολές).

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, δηλαδή πριν την Τρίτη το μεσημέρι.

Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του ΠΔ 21/2011 (ΦΕΚ 72 Α΄) με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,αμέσως μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των καταστάσεων και των αποκομμάτων. Συγκεκριμένα, θα είναι ήδη ενημερωμένο με τους γραπτούς βαθμούς το πληροφοριακό σύστημα myschool από όπου θα εκτυπώνονται οι βαθμοί των υποψηφίων, με τους οποίους γίνεται η αντιπαραβολή-έλεγχος με τα αποκόμματα, των δύο ή τριών βαθμολογητών και του τελικού βαθμού. Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΟΠΑΙΘ (τηλ. 210-3442709, 2103443056) για τη σχετική διόρθωση. Μετά από αυτά γίνεται η ανάρτηση των βαθμών στις σχολικές μονάδες μέσω της εκτύπωσης «Αντιπαραβολή γραπτών βαθμών πανελλαδικών εξετάσεων» από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Οι Διευθυντές ΔΕ παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους Διευθυντές των Λυκείων αρμοδιότητάς τους ότι θα πρέπει αμέσως μόλις τελειώσει ο ανωτέρω έλεγχος της γραπτής βαθμολογίας (την ίδια ημέρα) σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 60/2006 να συγκαλέσουν το σύλλογο διδασκόντων προκειμένου να εκδοθούν τα αποτελέσματα της απόλυσης, δηλαδή την Τρίτη 23-6-2015.

Βασίλης Καλόγηρος

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Πανελλαδικές 2015Διαβάστε στο News.gr

inShare

22 Ιουνίου, 2015 Posted by | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΧΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com Άγχος πανελληνίων εξετάσεων: συμβουλές προς τους γονείς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΓΧΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com
Άγχος πανελληνίων εξετάσεων: συμβουλές προς τους γονείς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το άγχος και η ψυχολογική φόρτιση που συνοδεύει τις πανελλαδικές εξετάσεις, μια διαδικασία που αξιολογεί την μόρφωση του παιδιού μετά από 12 χρόνια συνεχούς μάθησης και κρίνει την συνέχιση του στην ανωτάτη εκπαίδευση, μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση των μαθητών και των γονέων, προκαλώντας ακόμα και οικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το σταυροδρόμι όπου τα όνειρα της εφηβικής ζωής εκπληρώνονται, η είσοδος στο πανεπιστήμιο είναι η απαρχή για την κατάκτηση της αυτονομίας για τον έφηβο. Για τους γονείς, η επιτυχία στις εξετάσεις είναι μια αυτό-επιβεβαίωση ότι μεγάλωσαν σωστά το παιδί τους, μια ανακούφιση και αποφόρτιση για μελλοντικά άγχη. Όμως είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν πως οι επερχόμενες εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις ζωής, απλά κρίνουν τις προσωπικές επιδόσεις του παιδιού σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
Η εφηβεία είναι το στάδιο της ζωής κατά το οποίο νέες κοινωνικές απαιτήσεις, συνδυασμένες με τις αλλαγές στο βίο-σωματικό (αλλαγές στο σώμα) και γνωστικό επίπεδο (εμφάνιση αφαιρετικής σκέψης), προκαλούν έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί νέους στόχους σε καθένα από τα βασικά θέματα της ζωής: σπουδές, εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, ερωτική συμπεριφορά, οικογένεια, ηθικές αξίες.
Οι έντονες αυτές δυσκολίες που παρουσιάζει η εφηβεία σε συνδυασμό με τις υπερβολικές απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων προκαλούν άγχος. Το άγχος μέχρι ενός σημείου είναι φυσιολογικό και δημιουργικό, μας κινητοποιεί σε απαιτητικές καταστάσεις να καταβάλουμε το μέγιστο των προσπαθειών μας. Όμως αν δε μπορούμε να το ελέγξουμε μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Το άγχος των εφήβων κατά την εξεταστική περίοδο συνήθως εκδηλώνεται είτε ψυχοσωματικά (κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη, δερματικά εξανθήματα, διαταραχές διατροφής-ύπνου, ταχυκαρδίες..), είτε συναισθηματικά (ευσυγκινησια, ευερεθιστικότητα), είτε στο περιεχόμενο της σκέψης (αρνητικές σκέψεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση).
Όλα αυτά δε πρέπει να πανικοβάλλουν την οικογένεια, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν λογική συνέπεια της μεγάλης πίεσης των ήμερων. Οι γονείς πρώτοι απ’ όλους θα πρέπει να συμπαρασταθούν στο παιδί και να του παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παροχή συναισθηματικής στήριξης μέσω της κατανόησης, της υπομονής και δεκτικότητας, της στοργής και του κουράγιου. Είναι λάθος να υποτιμούνται τα συναισθήματα του έφηβου. Η ενθάρρυνση να μιλούν και να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τον έφηβο. Συζητήσεις για τους φόβους τους όσον αφόρα τις εξετάσεις και γενικότερα το μέλλον τους είναι βοηθητικές. Εάν οι σκέψεις τους είναι αρνητικές και μη ρεαλιστικές είναι απαραίτητη η βοήθεια για την αναγνώριση των δυσλειτουργικών αυτών σκέψεων καθώς και η πρόταση εναλλακτικών ( δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου αν αποτύχεις).
Η χρήση κάθε είδους απειλής (αν αποτύχεις δε θα πας διακοπές) και σύγκρισης (ο αδελφός σου μπήκε στο πανεπιστήμιο με την πρώτη) δεν βοηθά την κατάσταση αφού τροφοδοτεί τον έφηβο με επιπλέον άγχος. Η ενίσχυση και τα θετικά σχόλια είναι πιο χρήσιμα από τα αρνητικά σχόλια και την κριτική.
Οι γονείς είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταδίδουν τις δίκες τους προσδοκίες και επιθυμίες στα παιδία. Καλό θα είναι η παρουσία τους να είναι διακριτική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βρίσκονται συνεχώς δίπλα τους για να ενθαρρύνουν και να τα στηρίζουν.
Είναι επίσης σημαντικό οι γονείς να παροτρύνουν τα παιδία τους να αξιοποιούν σωστά τον λίγο ελεύθερο χρόνο τους(βόλτες με φίλους μακριά από το περιβάλλον διαβάσματος, γεύμα με γονείς και τα αδέλφια ώστε να επικοινωνουνται σκέψεις και συναισθήματα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας).
Η στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου, μειώνει την παραγωγικότητα, αυξάνει τη νευρικότητα και επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη. Στην εφηβεία, κυριαρχούν οι δυσ-υπνίες με τη μορφή διαταραχών του κιρκάδιου ρυθμού (βιολογικός κύκλος). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός τακτικά εξισορροπημένου προγράμματος έτσι ώστε να τρώει επαρκώς και σε τακτικές ώρες, να κοιμάται αρκετά την διάρκεια της νύχτας σε ήσυχο περιβάλλον, να αποφεύγει την κατανάλωση καφέ, αλκοόλ και μεγάλης ποσότητας φαγητού πριν τον ύπνο.
ΠΗΓΗ : http://www.gynaikiesapopseis.gr

Παραθέτω απόψεις του Κου Βασιλείου Γ. Σταματάκη καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μερικές χρήσιμες συμβουλές θα σας βοηθήσουν.
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ :
1) Δεν ασκούμε κριτική στον εξεταζόμενο.
2) Δεν κινδυνολογούμε
3) Δεν φορτίζουμε την συναισθηματική του κατάσταση με οτιδήποτε αρνητικό για τον ίδιο.
4) Δεν αδιαφορούμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας την περίοδο των εξετάσεων.
5) Δεν απαιτούμε να πετύχουν περισσότερα από όσα είναι ικανά να πετύχουν ή περισσότερα από όσα εμείς στην ηλικία τους καταφέραμε.
6) Δεν τους δημιουργούμε τύψεις, υποχωρούμε μπροστά στις δικές τους επιθυμίες.
7) Δεν κάνουμε – οι γονείς ή το οικείο περιβάλλον – έλεγχο γνώσεων στο παιδί, ιδίως στην περίοδο εξετάσεων.
8) Δεν επιπλήττουμε τον εξεταζόμενο για τυχόν αποτυχίες.
9) Γονείς, συγγενείς και φίλοι δεν ξεχνάμε τι σημαίνει ψυχική και σωματική δοκιμασία και δίνουμε θάρρος και ελπίδα στα παιδιά, προκειμένου να κερδίσουν ένα δύσκολο αγώνα.
Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ , komianos.wordpress.com
To komianos.wordpress.com Εύχεται καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά μας.

18 Μαΐου, 2015 Posted by | ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΟΙ ΔΙΔΥΜΕΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Πηγή: DORIOPRESS, Αναδημοσίευση από:ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ  ΟΙ ΔΙΔΥΜΕΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Από το Γενικό Λύκειο Δωρίου που πλέον μας συνηθίζει στις …δίδυμες επιτυχίες για μια ακόμη χρονιά, οι δίδυμες Χριστίνα και Νικολέτα Θεοχάρη με βαθμό πρόσβασης 19,1 και οι δύο, μπορούν να κάνουν όνειρα για όποια σχολή επιθυμούν. Χαρακτηριστικά η Χριστίνα μας είπε ότι αισθάνεται πολύ χαρούμενη αλλά και μια μεγάλη ανακούφιση καθώς ήταν μια ψυχοφθόρα διαδικασία που όμως έφερε ένα καλό αποτέλεσμα. Για να επιτευχθεί αυτό μας είπε ότι χρειάζεται πολύ διάβασμα χωρίς υπερβολές, αλλά με προγραμματισμό, ενώ πολύ ωραία αισθάνεται και για την επιτυχία της αδερφής της. Η Ιατρική είναι η σχολή που αποτελεί στόχο της όπως λέει. Από την πλευρά της η Νικολέτα με τα ίδια αισθήματα χαράς και ανακούφισης μας είπε ότι είναι μια προσπάθεια που θέλει πρόγραμμα και οργάνωση. Τα θέματα ήταν δύσκολα, ενώ η χαρά της είναι διπλή και για την αδερφή της καθώς ανταμείφθηκαν οι κόποι τους, σημειώνοντας ότι ήταν σημαντικό που η μια είχε την άλλη αφού συμπορεύτηκαν μαζί και η μια στήριζε την άλλη. Και αυτήν πάντως θα την κερδίσει η Ιατρική… Από το ίδιο σχολείο η Νίκη Κούκη με βαθμό πρόσβασης 18,5 μας είπε ότι αισθάνεται πολύ χαρούμενη συμπληρώνοντας πως οι εξετάσεις δεν ήταν πολύ δύσκολες, χρειαζόταν όμως πολύ διάβασμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πολλές ώρες αλλά προσοχή στα δύσκολα. Οσο για το ποια σχολή θα ακολουθήσει, δεν το έχει αποφασίσει ακόμη, κάτι που θα κάνει τις επόμενες μέρες.

www.eleftheriaonline.gr

30 Ιουνίου, 2012 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 2011, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

Πανελλήνιες 2012: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Πηγή: Madata.gr

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πανελλήνιες 2012: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων

25 Ιουνίου 2012, 13:34

Μικρότερα γράμματα Μεγαλύτερα γράμματα

Πανελλήνιες 2012: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων

Στις 13.05 αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-Β) στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των γραπτών επιδόσεων για τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β΄ και ΕΠΑΛ-Α΄ πρέπει να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι τις 5 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων.

Zougla.gr

25 Ιουνίου, 2012 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Επόμενη μέρα & οι Βάσεις. Aναδημοσίευση από :ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

Πανελλαδικές Εξετάσεις:  Επόμενη μέρα

Καλησπέρα σε όλους! Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις έχουν, και επίσημα πλέον, λάβει τέλος! Πως νιώθετε; Έχετε ακόμα υπερένταση; Το έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα «σχολικά σας χρόνια» μόλις τελείωσαν; Αν όχι, ξεκινήστε να το συνειδητοποιείτε! Το καλύτερο – και πιθανότατα το μακρύτερο και ποιο ξέγνοιαστο – καλοκαίρι της ζωής σας είναι μπροστά σας και πιστέψτε με το αξίζετε! Όσο για τα Θέματα και τη δυσκολία τους… 

Πηγή : Atopo.gr 

Το ιστολόγιό μας εύχεται σε όλους και όλες καλή επιτυχία!


25 Ιουνίου, 2012 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 2011, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

Πανελλαδικές 2012: Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου οι βαθμολογίες των υποψηφίων, Πηγή : Madata.gr. Αναδημοσίευση

Πανελλαδικές 2012:  Τη Δευτέρα  25 Ιουνίου οι βαθμολογίες των υποψηφίων

23 Ιουνίου 2012,   10:30

 

Πανελαδικές 2012:  Τη Δευτέρα  25 Ιουνίου οι βαθμολογίες των υποψηφίων

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-Β’) στις πανελλαδικές εξετάσεις θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Ιουνίου μετά τις 13:00 σε όλα τα λύκεια της χώρας.
Επίσης οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Επίσης, εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των γραπτών επιδόσεων για τους υποψηφίους οι οποίοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β΄ και ΕΠΑΛ-Α΄ πρέπει να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι τις 5 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων.

Πηγή :Zougla.gr, / Μandata.gr

23 Ιουνίου, 2012 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

Πανελλαδικές 2012: Τα πάνω – κάτω στις βάσεις. Μειώνονται οι αριστούχοι. Πηγή: madata.gr \ Star.gr, Αναδημοσίευση από : ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ,komianos.wordpress.com

Κόκκινο κτυπάει η αγωνία των δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων καθώς ενδεχομένως τη Δευτέρα 25 ή την Τρίτη 26/6 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες.

Στα τέλη του μηνός αναμένεται και η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα.

Από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών παρατηρείται μείωση του ποσοστού των άριστων γραπτών (βαθμολογική κλίμακα 18-20) σε σχέση με την περσινή χρονιά (2011), ενώ δεν εμφανίζεται ορατή αύξηση του ποσοστού των υποψηφίων στη βαθμολογική κλίμακα 0-9,9 (κάτω από τη βάση). Μάλιστα, φαίνεται ότι σε αρκετά μαθήματα (ακόμη και σε κάποια που θεωρήθηκαν φέτος δυσκολότερα από πέρυσι) μειώνεται φέτος το ποσοστό των υποψηφίων στην κλίμακα 0-4,9 σε σχέση με πέρυσι.

Εντωμεταξύ, φαίνεται ότι φέτος η κίνηση των βάσεων, τουλάχιστον στα Επιστημονικά Πεδία 2ο, 3ο και 4ο θα είναι πτωτική. Ωστόσο, η πτώση μάλλον δεν θα αφορά όλα τα τμήματα κάθε Πεδίου καθώς αναμένεται να καταγραφούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μια, οι βάσεις στα υψηλόβαθμα θα υποχωρήσουν και η υποχώρηση θα είναι μεγαλύτερη για εκείνα που βρίσκονται εκτός Λεκανοπεδίου και Θεσσαλονίκης.

Αν εξαιρέσουμε τις σχολές με ειδικό μάθημα (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αγγλικής Φιλολογίας), δεν είναι απίθανο να κρατηθούν πάνω από τα 19.000 μόρια μόνο κάποιες Στρατιωτικές Σχολές εξαιτίας της μείωσης των θέσεων εισαγωγής φέτος. Τόσο η Ιατρική Αθήνας όσο και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, οι δύο πιο υψηλόβαθμες σχολές των 3ου και 4ου Επιστημονικών Πεδίων αναμένεται να παρουσιάσουν νέα μικρή υποχώρηση.

Θολά είναι τα πράγματα για τη Θεωρητική Κατεύθυνση καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία των βαθμολογιών δεν δείχνουν με σαφήνεια τη σχέση των φετινών επιδόσεων των υποψηφίων με τις περσινές.

Τέλος είναι πολύ πιθανό η κίνηση των βάσεων εισαγωγής να είναι έτσι: ανέβασμα των «κάτω» κατέβασμα των «πάνω».

Πηγή : Star.gr\madata.gr 

Αναδημοσίευση από : komianos.wordpress.com

21 Ιουνίου, 2012 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ -ΤΕΙ,Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

Κατεδάφιση βάσεων στις σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ, ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΕΘΝΟΣ" ΤΕΤΑΡΤΗ 13-7-11

Μειώθηκαν δραματικά οι αριστούχοι και πολλαπλασιάστηκαν όσοι βαθμολογήθηκαν κάτω από το 10 στις φετινές γενικές εξετάσεις. Οι βάσεις κατεδαφίστηκαν. Πέφτουν ακόμα και στις περιζήτητες σχολές. Πτώση των βάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία, και κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές, φέρνει η δραματική μείωση των αριστούχων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την κλιμάκωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης ανά κατεύθυνση, φέτος έχουμε μια πρωτοφανή μείωση των αριστούχων, πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε κάθοδο των μορίων ακόμη και στις ιατρικές σχολές, όχι μόνο της περιφέρειας αλλά και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στις επαρχιακές σχολές επίσης θεωρείται δεδομένη η πτώση των βάσεων σε σχολές που ανήκουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες. Οσον αφορά τα τμήματα της Αθήνας που «κινούνται» στις βαθμολογίες μεταξύ 15-18, πιθανόν δεν θα έχουν μεγάλη πτώση και μάλιστα κάποια μπορεί να εμφανίσουν και μικρή άνοδο στην περίπτωση μόνο που υπάρξει αυξημένη ζήτηση από την πλευρά των υποψηφίων. Από τα στατιστικά προκύπτει ότι φέτος οι αριστούχοι (18-20) είναι μόνο 6.178 άτομα σε όλες τις κατευθύνσεις (από το σύνολο των 85.600 μαθητών που πήραν μέρος στις εξετάσεις), έναντι 10.571 πέρυσι, λιγότεροι δηλαδή κατά 4.393, φαινόμενο πρωτοφανές για τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Κάτω από τη βάση έγραψαν συνολικά 30.409 άτομα.

Πηγή : Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011   

Αναδημοσίευση από : ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

13 Ιουλίου, 2011 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Μεγάλη πτώση των βάσεων


H κάθοδος των βάσεων θα είναι το χαρακτηριστικό στις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των υποψήφιων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση…

Τα πολύ δύσκολα θέματα που μερίδα του τύπου τα προανήγγειλε πριν καλά- καλά ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των αριστούχων και θα ρίξουν κατά πολύ τις βάσεις σε Φυσικομαθηματικά και Πολυτεχνειακά Τμήματα σε Nομικά, Παιδαγωγικά και Iατρικά.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των βαθμολογητών οι βάσεις θα πέσουν στα περιζήτητα της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης από 400 έως 700 μόρια, ενώ στα τμήματα της επαρχία δεν αποκλείεται να έχουμε και »βουτιά» 1.000 μορίων.
Πάντως η μείωση του αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ (κατά 10.000) λόγω καταργήσεων ίσως φέτος περιορίσουν φαινόμενα υποψήφιων να εισέρχονται με πολύ μικρές βαθμολογίες και συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι για να περάσεις κάποιος σπουδαστής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 8000 μόρια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για όλα τα επιστημονικά πεδία

1ο επιστημονικό πεδίο:
Oι Nομικές, οι Παιδαγωγικές και οι Ψυχολογίες της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή πτώση λίγων εκατοντάδων μορίων. Oι πτώσεις στα τμήματα της Περιφέρειας θα είναι μεγαλύτερες και με βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις μπορούν να σταθμιστούν σε μία τάξη περίπου 600 μορίων. Eντυπωσιακές, πάντως, αναμένονται οι μεταστροφές των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης από τα άλλοτε κραταιά Παιδαγωγικά τμήματα, ιδίως στην Περιφέρεια.
2ο επιστημονικό πεδίο:
Oι σχολές των Mαθηματικών, της Φυσικής, της Xημείας και της Πληροφορικής στα κεντρικά AEI της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μια πτώση της τάξεως των 700 μορίων, οι πτώσεις, όμως, στα περιφερειακά τμήματα όλων των σχολών του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι εντυπωσιακές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια.
3ο επιστημονικό πεδίο:
Oι Iατρικές σχολές της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα κινηθούν ελάχιστα πάνω από τα 19.000 μόρια, όλες, όμως, οι υπόλοιπες Iατρικές σχολές της περιφέρειας οι οποίες πέρυσι ήταν πάνω από τα 19.000 μόρια θα κινηθούν πτωτικά κάτω από τα 18.000 μόρια. H τελευταία βαθμολογικά Iατρική της Aλεξανδρούπολης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από τα 18.500 μόρια. O βαθμολογικός πυθμένας του 3ου επιστημονικού πεδίου, που υποδέχεται πολλούς υποψηφίους από τη θεωρητική και την τεχνολογική κατεύθυνση που επέλεξαν το μάθημα της Bιολογίας της γενικής παιδείας, αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 11.500 μόρια.
4ο επιστημονικό πεδίο:
Oι περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 600 μορίων. Oι πτώσεις αυτές θα είναι μεγαλύτερες στα Πολυτεχνειακά τμήματα της περιφέρειας και σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα 1.000 μόρια. Ωστόσο, τμήματα όπως οι Hλεκτρολόγοι Mηχανικοί και οι Πολιτικοί Mηχανικοί στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα έχουν πτώση της τάξεως των 400 μορίων. Tα πολυάριθμα χαμηλόβαθμα TEI του 4ου πεδίου θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 8.000 μόρια.
5ο επιστημονικό πεδίο:
Oι βάσεις στις Oικονομικές Σχολές, στις οποίες οδεύουν κατά κύριο λόγο υποψήφιοι προερχόμενοι από την τεχνολογική κατεύθυνση, θα παρουσιάσουν πτώσεις και στο κέντρο και την Περιφέρεια, οι οποίες θα είναι σημαντικές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια σε πολλά περιφερειακά τμήματα Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Oικονομικής Eπιστήμης και Λογιστικής. Aκριβέστερες προσεγγίσεις για τα περιζήτητα τμήματα της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα κινηθούν οπωσδήποτε πτωτικά, θα γίνουν όταν ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών που εξετάστηκε στις Aρχές Oικονομικής Θεωρίας.
H ανακοίνωση των βαθμολογιών που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να γίνει περί τα μέσα του Iουνίου.
Στόχος του υπουργείου είναι το μηχανογραφικό δελτίο να γίνει ηλεκτρονικό, δηλαδή να συμπληρώνεται από τους υποψήφιους μέσω Διαδικτύου. Για φέτος, πάντως, φαίνεται πως οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής για την υποβολή του μηχανογραφικού, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά. H επίσπευση της έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων φέτος, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δεν αποκλείεται να προκαλέσει την επίσπευση στην ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα AEI, που συνήθως ανακοινώνονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Aυγούστου.

Πηγήhttp://www.adesmeytos.gr/

4 Ιουνίου, 2011 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Αναδημοσίευση υπό ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

ΘΕΜΑ : ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 116.000 ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επίκαιρο,  αναμενόμενο και οικείο χαρακτηρίζουν οι φιλόλογοι το θέμα της έκθεσης που διαγωνίσθηκαν χθες στην πρεμιέρα  των πανελληνίων οι 116.000 υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφορούσε το διαδίκτυο και πρόκειται και πρόκειται για αναπαραγωγή θέματος που έχει επιλεγεί και το 2009 στις πανελλήνιες. Συγκεκριμένα το θέμα αφορούσε τις ωφέλειες και τους κινδύνους του διαδικτύου. Σύμφωνα με την πανελλήνια ένωση φιλολόγων (ΠΕΦ): Το κείμενο που δόθηκε στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι διασκευή άρθρου του Π. Μανδραβέλη, δημοσιευμένο στον ημερήσιο τύπο και δόθηκε χωρίς τίτλο. Το θέμα αναφέρεται στο διαδίκτυο και θέτει ένα επίκαιρο προβληματισμό. Σε ορισμένα σημεία αρκετά απλό και άλλα πιο σύνθετο… Και τα δύο ζητούμενα είναι με σαφήνεια διατυπωμένα. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές μπήκαν στις αίθουσες στις 08:00. Στις 08:30 δόθηκαν τα θέματα και στην συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά όπως επισήμαναν πηγές του Υπουργείου Παιδείας.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται το Σαββάτο με το μάθημα της Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και Ιστορίας (Γενικής Παιδείας). Για το εξεταστικό κέντρο του ΜΕΛΙΓΑΛΑ: Ώρα προσελεύσεως εξεταζομένων 07:45. Ώρα εισόδου στις αίθουσες 08:00. Υποβολή θεμάτων 08:30. Οι εξεταζόμενοι έχουν 3 ώρες στην διάθεσή τους να απαντήσουν στα θέματα.

Πηγή : ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, Παρασκευή 13 Μαίου 2011-05-13

Αναδημοσίευση από ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com. ΤΟ BLOG ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

13 Μαΐου, 2011 Posted by | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΔΕΕΣ ΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥ, Uncategorized | Σχολιάστε